Kasino stemmer er 24. september.

LEOMINSTER – Bystyret stemte for a godkjenne at en folkeavstemning stemte for et slots-bare kasino for velgere 24. september, men spurte at spraket pa stemmeseddelen ble omarbeidet for a fikse stave og andre skarpe feil.

Kasinoet, som ble foreslatt av The Cordish Companies, som driver virksomhet som PPE Casino Resorts MA, vil bli bygget pa Jungle Road n r Route 117 og Interstate 190. Det konkurrerer med forslag fra Millbury, Plainville, Raynham og Tewksbury for det eneste spilleautomaten i tilstanden.

Borgmester Dean Mazzarella og City Solicitor Jonathan Silverstein sa utvikleren har allerede begynt ulike uavhengige studier som ser pa alle aspekter av den potensielle planen.

Radets president Susan Chalifoux Zephir skrev et brev til Mazzarella for mandag kvelds mote og ba om at det skulle gjores en selvstendig studie som ville se pa skatteeffekter.

I hennes brev spurte hun ogsa at konsekvenser for kriminalitet, alkohol, narkotikamisbruk og spillavhengighet skal sees pa.

«Det er respektfullt innlevert at du engasjerer konsulenter sa snart som mulig for a vurdere disse effektene og publisere resultatene av disse studiene til offentligheten pa den fremskyndede tidslinjen som byen driver,» skrev hun.

Byen har 60 dager fra det tidspunktet v rtssamfunnsavtalen er signert for a holde avstemning. Avtalen ble henrettet i torsdags.

«Denne utviklingen har potensial til a gi et okonomisk loft til byen var, men det er avgjorende at publikum ogsa forstar de potensielle ulempene,» sa Chalifoux Zephir.

Hennes brev ga videre til a si at innbyggerne blir bedt om a stemme pa noe som vil ha en varig effekt pa byen, og de bor v re oppmerksomme pa hele prosessen.

«Det er kritisk som en del av folkeavstemningsprosessen for a sikre at innbyggerne i Leominster har den objektive og uavhengige informasjonen som trengs for a ta en informert beslutning,» skrev hun.

Radsforer John Dombrowski sa at avstemningen av radet for a holde valget, som var enstemmig, ikke var ment som en godkjenning av prosjektet som helhet.

I stedet sa han, det er et nodvendig skritt i prosessen.

Byens soknad skyldes Statens spillkommisjon pa 4. oktober.

Radsmedlem Rich Marchand ba Mazzarella om a lage en oversikt over alle lokale virksomheter i byen slik at de ikke blir negativt pavirket av det foreslatte prosjektet.

«Jeg setter pris pa alt som har blitt gjort. Jeg vil bare sorge for at vi ikke pavirker den eksisterende kommersielle basen der nede,» sa han. «Jeg vil sorge for at vare virksomheter ikke pavirkes. Vi bor ta en slags inventar.»

Spraket pa valgsporsmalet ble sendt tilbake til vei og middelkomiteen for a stramme spraket for det ble presentert for velgere.

Mange radgivere uttrykte et behov for a gjore sa mye som de kunne for a informere innbyggerne om prosjektet for valget, slik at de visste noyaktig hva de stemte pa.

Byens tjenestemenn, inkludert Mazzarella, brannvesenet og politimesteren, reiste til Maryland fredag for a se pa et annet kasino bygd av utvikleren.

Kasinoet, som foreslatt, vil v re 125.000 kvadratmeter og vil ha 1200 spilleautomater og annet elektronisk gambling utstyr.

Utvikleren forventer a sette inn minst tre restauranter og et spillested med minst 300 seter.


Hei! Vil du spille i det beste kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!